Ulity

Posted on Srpen 8, 2011

Ulity jsou vápenaté schránky mořských plžů, které tvoří až 80% žijících měkkýšů. Ulity a plži jsou více zastoupeni než mlži a jsou také více rozšířeni po celém světě. Vyjmenujme si tedy některé zajímavé čeledi a druhy ulit.

Ulity zavinutci

Ulity zavinutci patří do čeledi Zavinutcovití, latinsky Cypraeida, které se vyznačují vypouklou jako by nafouklou ulitou bez výrazného šneka. Hladké a lesklé ulity jsou oblíbené již po staletí na šperky z mušlí a v některých koutech světa tyto ulity fungovaly jako platidlo. Zavinutci jsou zajímavé mušle nejen kvůli svému půvabnému vzhledu, ale také svým b´vývojem, ve kterém se ulita mění od počáteční fáze, kdy se tvoří velký záhyb ulity, který se postupně ovine až do podoby dospělé mušle. V poslední fázi se na spodní straně na úzkém vstupu do mušle utvoří zoubky. Ulity cypraea mají zajímavé vzorování na povrchu, někdy v prolínajících se tónech jako duha, jindy a s výrazným vzorem připomínající puntíky. Ulity zavinutci žijí v noci, kdy si hledají potravu, zejména drobné korýše či jejich zetlelá drobná tělíčka, přes den se zavinutci skrývají mezi korály na útesech v teplých mořích.

mušle ulita lastura cypraea

Ulita Zavinutec tygrovaný (Cypraea tigris), kterou vidíte na obrázku, má pestrobarevné zbarvení připomínající zbarvení zvířecí srsti, proto jméno tygrovaná. Všimněte si také krásného lesku povrchu ulity cypraea.

Ulity Homolovití

Mušle patřící do velké čeledi mušlí s názvem Homolovití, latinsky Conidae, si jsou velmi podobné svým tvarem. Conusy neboli česky homolice mají silnostěnné ulity s tvarem do homole. Šnek na této mušli je značně zploštělý, jen některé závity na středu vystupují do malé špičky. Ulity conus jsou zajímavé svým povrchovým zbarvením, které je u každé mušle této velké čeledi unikátní. Homolice raději nesbírejte volně v moři, neboť i když ulity vypadá opuštěně, uvnitř může být schovaný plž, který vás může nepříjemně poranit. Homolice jsou dravci a loví drobné korýše skryti mezi korálovými útesy či mořskou trávou. Ulity conus se vyskytují v teplých mořích na korálových útesech či v jiném členěném povrchu, kde je pro n příznivý lov.

mušle ulita lastura conus

Mušle homolice, latinsky conus mají unikátní zbarvení lišící se druh od druhu. Ulita může mít jemný dekor, který se od světlých barev přelévá do tmavých nebo výrazný dekor, jako ulita na obrázku. Mušle Homolice (Conus literatus )na obrázku se jmenuje a její povrch zdobí tmavé puntíky na světlém podkladu. Tvar této mušle je typický pro homolice.

Mušle cassis

Ulity rodu cassis, česky šišan patří do čeledi Šišanovití, latinsky Cassidae. Existuje asi 80 druhů šišanů a většina z nich mají mohutné ulity. Největší mušle z tohoto rodu je Cassis cornuta, česky Šišan velký. Tato mušle dosahuje velikosti přes 20cm na délku i na výšku. Mušle šišani se vyskytují na písečných pobřežích, kde zahrabáni do písku loví ježovky.

mušle ulita lastura cassis

Mušle čeledi šisanovití patří mezi největší mule vůbec. Mušle Šišan rezavý (Cassis rufa), kterou vidíte na obrázku, dosahuje běžně okolo 10-15cm, mušle Šišan velký (Cassis cornuta) až přes 20cm na délku i na výšku.

Ulita Tritonka

Mušle Charonia tritonis je vcelmi zvláštní ulita, která patří do čeledi plžů Tritonkovití, latinsky Ranellida .Tritonka má velkou silnostěnnou ulitu s dlouhým špičatým tělem. Zajímavostí u tritonek je, že postupem času samovolně odpadají první závity, které se na ulitě utvořily. Tritonky obecně se pohybují v teplých mořích a dlouho těmto tvorům trvá, než se dostanou do vývojového stádia, při kterém tvoří ulitu., do té doby samovolně plavou v moři. Tritonky jsou dravci a na korálových útesech při pobřeží či v hlubokých mořích loví ostatní drobné korýše a ježovky. Tritonkovití tvoří také menší a neméně zajímavé ulity.

mušle ulita lastura tritonis

Mušle Tritonka indická (Charonia tritonis), jinak také zvaná tritonka patří mezi největší zástupce čeledi tritonkovití. Její krásné zbarvení tuto ulitu předurčují jako dekorační mušli a je ozdobou nejen interiéru, ale také sbírky mušlí. Tritonka je také oblíbená mezi myslivci, kteří ji používají k vábení jelenů a laní.

Mušle křídlatci

Mušle křídlatci patří do čeledi mořských plžů Křídlatcovití, latinsky Strombidae. Ulity v této čeledi jde jen velmi těžko hromadně specifikovat, neboť každý zástupce této skupiny ulit má svůj nezaměnitelný a specifický tvar. Ulity křídlatci mají silné stěny a většina i pestrobarevné zbarvení s bílým vápenatým základem. Výrazným znakem těchto mušlí je jen široké ústí neboli lem u vstupu pro plže dovnitř mušle. Dalším společným znakem těchto mušlí je jejich výskyt. Ulity se vyskytují v mělkých písečných či bahnitých vodách, některé zahrabané do písku jiné schované mezi korálové útesy.

mušle ulita lastura strombus

Mušle křídlatci jsou opravdu zajímavé svým tvarem, kdy každý druh této skupiny je jedinečný. Křídlatec pihovatý (Strombus lentiginosus), kterou vidíte na obrázku, má masivní ulitu a zajímavostí je, že plž uvnitř mušle je jedlý.

mušle ulita lastura lambis mušle ulita lastura tibia

I tyto mušle patří do stejné čeledi jako mušle na obrázku výše. Na obrázku vlevo je Křídlatec rohatý (Lambis Chirana) známá také pod názvem Čertův spár, kvůli svým nápadným dutým ostnům. A zase úplně jiná ulita na obrázku vpravo je štíhlá a oproti mušli na obrázku výše lehká a elegantní Křídlatec vřetenovitý (Tibia fusus).

Ulity ušně

Ulita ušeň z čeledi Ušňovití žije v mírných mořích přichycena k pevnému podkladu, kterým může být kámen, korálový útes či skalnaté pobřeží.  V teplejších mořích mírného pásma se dají nalézt i velké ulity ušně okolo 25cm. Ušně mají plochou nízkou ulitu s nápadnými otvory, které slouží k filtraci vody podobně jako žábry. Vnitřek ulity je pokryt pestrobarevnou perletí, který´á se používá na šperky či dekorační předměty.

mušle ulita lastura haliotis

Ušeň rudá (Haliotis ruber), kterou vidíte na obrázku, má nejen zajímavou plochou ulitu se zvláštním dekorem, ale i fascinující perleť uvnitř.

Ulity kotoučovití

Ulity kotouče patří do čeledi kotoučovití, které svým vzhledem připomínají dřívější dětskou hračku, káču. Některé ulity a mušle těchto zástupců dosahují výšky až 10 cm, kotouče mají silnostěnnou ulitu s viditelným závitem, který přes to nenarušuje trojúhelníkový profil mušle.

mušle ulita lastura trochus

Mušle Kotouč indický (Trochus niloticus), kterou vidíte na obrázku, má leštěný povrch do perleťového lesku. Tato mušle je mezi ostatními zástupci kotoučovitých ulit nejtěžší a největší.

Mušle donky

Mušle donky, odborně trochus, patří do čeledi plžů Donkovití (Turbinidae). Mušle donky žijí v teplých mořích v oblastech korálových útesů, které hýří barvami stejně tak, jako povrch mušle donky pestrobarevným vzorem. Donky mají lesklou ulitu, která má někdy na povrchu výrazná žebra, vždy má ovšem nápadného šneka a celá ulita působí vyváženým dojmem. Při otočení mušle na spodní stranu je vidět perleťový vnitřek masivní ulity.

mušle ulita lastura turbo

Mušle, kterou vidíte na obrázku, patří do čeledi donkovití a tento exemplář je jedním z největších zástupců této čeledi. Tuto mušli si můžete prohlédnout na více fotografiích nebo zakoupit na Naturshop.cz, váš specialista na prodej mušlí a lastur z moří a oceánů celého světa.


Ulity Nerita

Ulity Nerita nebo česky zubovce patří do čeledi plžů Zubovití. Ulity zubovce jsou sice drobné, přesto pevné. Ulity nerity můžete nejčastěji najít na skalnatém pobřeží nebo místě, kde roste rostlina mangrovník, na kterém se nerity vyskytují. Mangrovníky se vyskytují v ústí řek, kdy jeho kořeny tvoří břeh nebo také na opuštěných plážích.

mušle ulita lastura neritina

Tento malý šneček Zubovec (Neritina turrita , jehož ulitu vidíte na obrázku, je velmi drobný. Ulita neritiny dosahuje maximální velikosti do 2cm, přesto je pevná a překvapivě odolná.


Mušle věžule

Mušle věžce jsou zástupci čeledi Věžulovití (latinsky Turritellidae). Tyto zajímavé protáhlé ulity jsou oblíbené spíše pro svůj tvar než pro zbarvení, které je ve většině případů v přírodních odstínech ber výrazného vzorování. Mušle turritella najdete na písečném či bahnitém pobřeží téměř po celém světě.

mušle ulita lastura turritella

Mušle Vrtulovka skvrnitá (Terebra maculata), kterou vidíte na obrázku je jedna z mála věžní, které jsou zajímavé svým zbarvením. Jak se tak říká, výjimka potvrzuje pravidlo, ostatní ulity jsou spíše nevýrazné a zajímavé svým protáhlým šroubovitým tvarem těla.

Naturshop.cz -  internetový obchod mušle, lastury, ulity


Veškeré texty a fotografie jsou majetkem Naturshop.cz, jsou chráněny autorským zákonem a ochrannou známkou.
Kopírování textů  je bez souhlasu majitele zakázáno. © Naturshop.cz)


Comments are closed